Tẩy Oan Tạp Lục – Tống Từ: Nền Tảng Pháp Y Học Thế Giới

thumbnail
Rate this post

Tống Từ (tiếng Trung: 宋慈) (1186-1249), tự Huệ Phủ, người huyện Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến thời Tống. Ông là nhà pháp y học trứ danh đời cổ xưa của Trung Quốc và cũng là của thế giới. Ông còn được biết với cái tên Tống Đề Hình vì đã viết quyển “Tẩy Oan Tập Lục” (洗冤集录), một quyển sách chuyên môn về pháp y học sớm nhất trên toàn thế giới.

Sứ mệnh của Tống Từ

Đảm nhiệm chức quan hình ngục trong thời gian dài, Tống Từ nhận ra tầm quan trọng của tri thức pháp y và kinh nghiệm lý hình đối với công tác xử lý án kiện. Ông lưu ý rằng “Ngục sự không trọng bằng đại tịch (án chém đầu), đại tịch không trọng bằng sơ tình, sơ tình không trọng bằng kiểm nghiệm”. Nhận thức này đã thúc đẩy ông tổng kết và tham khảo sách vở của tiền nhân, viết ra quyển “Tẩy Oan Tập Lục”, một bộ sách về pháp y học đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Sách “Tẩy Oan Tập Lục”

Quyển “Tẩy Oan Tập Lục” của Tống Từ ghi chép các tri thức về giải phẫu thân người, kiểm nghiệm thi thể, kiểm tra hiện trạng, giám định nguyên nhân gây tử thương, và nhiều kiến thức khác về pháp y học. Nội dung của quyển sách này đủ đầy và mang tính khoa học cao, bao quát hầu hết các hạng mục về kiểm nghiệm pháp y.

Sách “Tẩy Oan Tập Lục” ra đời năm 1247, trước quyển sách cùng loại của Fortunato Fidelis và Paolo Zacchia đã được viết ra 450 năm sau đó. Trong suốt hơn sáu trăm năm, quyển sách này luôn là một tài liệu cần thiết mà các quan viên hình pháp thời xưa của Trung Quốc phải sử dụng.

Tầm ảnh hưởng quốc tế

Vào đầu thế kỷ 15, sách “Tẩy Oan Tập Lục” đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ như Triều Tiên, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tống Từ với công trình đầy tầm quan trọng này đã được tôn vinh là “người đặt nền tảng cho pháp y học thế giới”.

Từ những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác pháp y học, Tống Từ đã không chỉ làm sáng tỏ những vụ án oan trái mà còn tạo ra tầm ảnh hưởng rộng lớn cho lĩnh vực này trên toàn thế giới.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các cuốn sách chất lượng khác tại Review Sách.