Review Sách: Giáo trình Công nghệ Chế tạo máy – Trần Văn Địch (Chủ biên)

thumbnail
Rate this post

Chế tạo máy – nền tảng của công nghiệp!

Công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Từ những chiếc tàu vũ trụ, giày dép cho đến quần áo – tất cả các sản phẩm này đều được chế tạo ra nhờ sự hỗ trợ của các máy móc khác nhau.

Trên tinh thần quan trọng của việc lựa chọn sách học để nắm bắt kiến thức chuyên môn, Review Sách xin giới thiệu đến bạn giáo trình “Công nghệ Chế tạo máy” do Trần Văn Địch chủ biên.

Mục lục Giáo trình Công nghệ Chế tạo máy

Lời nói đầu

Bài mở đầu

Chương 1: Những khái niệm cơ bản

 • 1.1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ
 • 1.2. Thành phần sản xuất của nhà máy chế tạo máy
 • 1.3. Các thành phần của quá trình công nghệ

Chương 2: Chất lượng bề mặt gia công

 • 2.1. Khái niệm về chất lượng bề mặt gia công
 • 2.2. Độ nhám bề mặt

Chương 3: Độ chính xác gia công

 • 3.1. Khái niệm
 • 3.2. Tính chất của sai số gia công
 • 3.3. Các phương pháp đo đạt độ chính xác gia công
 • 3.4. Các nguyên nhân gây ra sai số gia công

Chương 4: Chuỗi kích thước công nghệ

Chương 5: Chuẩn

 • 5.1. Định nghĩa và phân loại chuẩn
 • 5.2. Quá trình gá đặt chi tiết khi gia công
 • 5.3. Nguyên tắc gá đặt khi định vị chi tiết
 • 5.4. Cách tính sai số gá đặt

Chương 6: Lượng dư gia công

 • 6.1. Khái niệm và định nghĩa
 • 6.2. Phân loại lượng dư gia công
 • 6.3. Phương pháp xác định lượng dư gia cộng
 • 6.4. Trình tự tính lượng dư
 • 6.5. Ví dụ tính lượng dư

Chương 7: Tính công nghệ trong kết cấu

 • 7.1. Khái niệm về tính công nghệ trong kết cấu
 • 7.2. …

Chương 8: Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi

Chương 9: Các phương pháp gia công cắt gọt

Chương 10: Các phương pháp gia công tinh bằng biến dạng dẻo

Chương 11: Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hoá

Chương 12: Gia công bằng tia nước và tia hạt mài áp lực cao

Chương 13: Tiêu chuẩn hoá quá trình công nghệ

Chương 14: Tối ưu hoá quá trình cắt gọt

Chương 15: Phương pháp thiết kế qui trình công nghệ chế tạo cơ khí

Chương 16: Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình

Chương 17: Qui trình công nghệ chế tạo bánh răng

Chương 18: Định mức kỹ thuật

Chương 19: Năng suất và giá thành sản phẩm

Chương 20: Công nghệ lắp ráp

Chương 21: Quản lý và đảm bảo chất lượng trong công nghệ chế tạo máy

Chương 22: Cân bằng các chi tiết máy

 • 22.1 Cân bằng tĩnh
 • 22.2. Cân bằng động

Chương 23: Sơn, sấy, xoa mỡ bảo vệ bề mặt chi tiết và sản phẩm

 • 23.1. Sơn và sấy
 • 23.2. Xoa mỡ bảo vệ bề mặt

Chương 24: Hướng phát triển của công nghệ chế tạo máy

 • 24.1. Tự động hóa sản xuất đơn chiếc, hàng loạt nhỏ và hàng loạt vừa
 • 24.2. Sản xuất tự động hóa linh hoạt
 • 24.3. Hệ thống sản xuất tích hợp có trợ giúp của máy tính CIM

Tài liệu tham khảo

Review Sách hy vọng rằng giáo trình “Công nghệ Chế tạo máy” sẽ là nguồn tư duy bổ ích giúp bạn nắm bắt kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy. Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy tham khảo ngay giáo trình này trên trang web của chúng tôi. Review Sách chúc bạn nắm vững kiến thức và thành công trong hành trình với công nghệ chế tạo máy!