Review Sách: Lý Thuyết Tổng Quát về Việc Làm, Lãi Suất và Tiền Tệ – Tác giả: John Maynard Keynes

thumbnail
Rate this post

Trong dự án Mỗi Ngày Một Cuốn Sách, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách “Lý Thuyết Tổng Quát về Việc Làm, Lãi Suất và Tiền Tệ” của nhà kinh tế học hàng đầu người Anh – John Maynard Keynes.

Sự phá cách trong kinh tế học

Lý Thuyết Tổng Quát về Việc Làm, Lãi Suất và Tiền Tệ (The General Theory of Employment, Interest, and Money) là một tác phẩm kinh điển của John Maynard Keynes. Cuốn sách này không chỉ được coi là tài liệu quan trọng trong lĩnh vực kinh tế học, mà còn khẳng định vai trò của Keynes trong việc thiết lập nền tảng cho kinh tế học vĩ mô hiện đại.

Cuộc cách mạng của Keynes

Từ khi được xuất bản lần đầu vào tháng 2 năm 1936, cuốn sách đã tạo được tiếng vang lớn với tư tưởng kinh tế mới mẻ và sự quan tâm đến tính khả thi của các chính sách kinh tế và can thiệp tổng cầu. Nó đã ghi dấu ấn với cái tên “Cuộc cách mạng của Keynes”. Lý thuyết trong tác phẩm này đã phê phán kinh tế học cổ điển và tân cổ điển, đưa ra những lý luận quan trọng về hàm tiêu dùng, nguyên lý số nhân, hiệu suất biên vốn và thanh khoản.

Lý thuyết trọng cầu và vai trò của Nhà Nước

Trong cuốn sách, Keynes đề xuất mô hình trọng cầu, lần đầu tiên giải thích mức sản lượng thấp và thất nghiệp kéo dài trong những năm 1930 ở các nước công nghiệp phương Tây. Ông lập luận rằng mức thất nghiệp cao là đặc trưng của một nền kinh tế thị trường không có cơ chế điều tiết, và do đó, để tạo ra mức thịnh vượng cao, Nhà Nước cần can thiệp thông qua chính sách tài chính và tiền tệ.

Vượt qua bất đồng quan điểm

Cuốn sách này đã gặp sự chống đối mãnh liệt từ phái trọng tiền, đặc biệt là từ Milton Friedman, một nhà kinh tế học hàng đầu Hoa Kỳ. Mặc dù cả hai phương pháp đều có ý nghĩa, kinh tế học vĩ mô ngày nay đã hấp thụ được tinh hoa của cả hai, dù vẫn có những người cực đoan ủng hộ một phương pháp duy nhất.

Tác giả – John Maynard Keynes

John Maynard Keynes là một nhà kinh tế hàng đầu thế kỷ 20. Ông đã giảng dạy tại trường Tổng hợp Cambridge, làm việc tại Bộ Tài chính Anh và có công lớn trong việc thành lập Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF). Tác phẩm của ông đã định hình cách nhìn về kinh tế học vĩ mô và ảnh hưởng to lớn đến quan điểm và chính sách kinh tế của thế giới.

Cuốn sách “Lý Thuyết Tổng Quát về Việc Làm, Lãi Suất và Tiền Tệ” là một trong những tư liệu quan trọng mang tính cách mạng, đóng góp vào việc xây dựng lý thuyết kinh tế học vĩ mô hiện đại.

Kính mời các bạn tải sách đính kèm tại đây.

Chú ý: Nội dung của cuốn sách và các tài liệu được chia sẻ chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không phải của website Review Sách. Chúng tôi chia sẻ cuốn sách này với mục đích nghiên cứu và học tập, không ủng hộ việc sử dụng sách, tài liệu cho mục đích thương mại.