Đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn

thumbnail
Rate this post

Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ là một trong những vở kịch đặc sắc và nổi tiếng. Vở kịch này đã đưa người xem vào cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt.

Trương Ba cho rằng mình vẫn có một đời sống nguyên vẹn, trong sạch và thẳng thắn, trong khi xác