Tiêu Trúc: Màn đấu trí giữa Tháo và Trạch

thumbnail
Rate this post

Tháo ngồi trên ghế, đọc lại tờ thư một lần nữa. Ánh mắt tràng trình nổi giận và yêu cầu:

 • Hoàng Cái đã gửi thư đến mắng ta bằng cách sai người và đánh trống trước cửa không phải là không?

Tháo hét lớn, rồi ra lệnh cho Trạch bị đưa đi. Trong lúc bị dẫn đi, Trạch vẫn giữ nét mặt thản nhiên và nhìn lên trời cười thoải mái.

Tháo thất bại, quát hỏi Trạch:

 • Tôi đã biết hết mọi chiêu trò của ngươi, sao ngươi lại còn cười nữa?

Trạch đáp:

 • Thưa ông, tôi không dám cười ông. Tôi chỉ cười với Hoàng Công Phúc chứ không phải ông.

Tháo hỏi tò mò:

 • Là sao không biết ông ấy là ai?

Trạch đáp:

 • Ông ấy có quyền chém tới chém lui, việc gì lại phải hỏi tôi nữa?

Tháo nói:

 • Tôi đã từng học binh thư từ nhỏ, không có gì mới mẻ đối với tôi. Ngươi có thể lừa ai khác được, nhưng không lừa tôi!

Trạch đáp:

 • Xin ông chỉ dẫn cho tôi biết, tôi đã lừa ông ở chỗ nào?

Tháo nói:

 • Cho tôi nói luôn, để ngươi không có lý do oán hận gì nữa. Nếu các ông thật lòng muốn hàng, tại sao không định trước thời gian? Đó có phải là bất lương không?

Sau khi nghe, Trạch chỉ còn biết cười và nói:

 • Điều đó có nghĩa là ngươi không biết xem ngày giờ, không thể hẹn trước sao? Nếu hẹn trước mà công việc chưa hoàn thành, người ngoài đã sẵn sàng để tiếp nhận, liệu chuyện đó có bị rò rỉ không? Vì vậy, khi có thời cơ thuận lợi, hãy thực hiện, đừng hẹn trước. Ngươi không hiểu điều đó, thật là vô học!

Tháo nghe xong, nhanh chóng thay đổi biểu hiện, rồi xin lỗi:

 • Tôi đã đánh giá sai, xin lỗi ngài.

Trạch nói:

 • Tôi và Hoàng Công Phúc đã nỗ lực hết mình để thực hiện công việc này, không có gì là dối trá.

Tháo vui mừng nói:

 • Nếu hai ông đạt được thành công này, ngày sau sẽ được phong tước cao hơn những người khác.

Trạch nói:

 • Chúng tôi không làm việc này vì danh vọng hay tước hiệu, mà vì lẽ đúng và lòng người thôi.

Review Sách hy vọng rằng bạn đã thích màn đấu trí này giữa Tháo và Trạch. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện này, hãy ghé thăm Review Sách để khám phá nhiều bài viết thú vị khác.