Sơ lược Đại Chúa Tể

thumbnail
Rate this post

Có một bộ tiểu thuyết huyền huyễn đặc sắc mang tên “Đại Chúa Tể” do tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu sáng tác. Bộ truyện được đăng tải lần đầu trên Qidian, cùng với “Đấu Phá Thương Khung” và “Võ Động Càn Khôn”. Cốt truyện kể về hành trình trưởng thành của Thiếu niên Mục Trần trong một thế giới đầy huyền diệu.

Thông tin cơ bản

 • Tên: Đại Chúa Tể – 大主宰
 • Tên khác: Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện, Võ Động Càn Khôn Hậu Truyện
 • Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
 • Thể loại: Huyền huyễn
 • Tổng số chữ: 496 vạn
 • Ngày hoàn tất: 9-7-2017

Giới thiệu vắn tắt

“Đại Chúa Tể” diễn tả một thế giới thần bí, nơi mà các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm. Quần hùng từ khắp nơi hội tụ, tạo nên một truyền kỳ hấp dẫn, hướng tới con đường chúa tể. Thiếu niên Mục Trần, sở hữu Bát Bộ Phù Đồ và Nhất Khí Hóa Tam Thanh, bước ra từ Bắc Linh Cảnh cưỡi Cửu U Minh Tước, hành trình đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc. Trên con đường trở thành Đại Chúa Tể, Mục Trần đối mặt với vô số thử thách và đối thủ. Liệu ai sẽ nổi bật, ai sẽ chìm vào quên lãng?

Nhân vật

 • Mục Trần: Nam chính, hào Đại Chúa Tể, là Phủ chủ Mục phủ. Sở hữu Bát Bộ Phù Đồ và Nhất Khí Hóa Tam Thanh.
 • Lạc Ly: Nữ chính, Nữ Hoàng tộc Lạc Thần. Chủ mẫu Mục phủ, nắm giữ Thái Linh Cổ Đồ cùng Lạc Thần Pháp Thân.
 • Tiêu Viêm: Nhân vật chính trong Đấu Phá Thương Khung, Vực chủ Vô Tận Hỏa Vực, hào Viêm Đế.
 • Lâm Động: Nhân vật chính trong Võ Động Càn Khôn, Cảnh chủ Võ Cảnh, hào Võ Tổ.
 • Cửu U: Bản thể Cửu U Tước, thuộc thế lực Mục phủ.
 • Tiêu Tiêu: Con gái Viêm Đế, là bằng hữu Mục Trần.
 • Tiêu Lâm: Thiếu chủ Hỏa vực.
 • Lâm Tĩnh: Tính cách nhảy thoát, hoạt bát thời khắc không chịu ngồi yên.
 • Mạn Đà La: Đại La Thiên vực chi chủ.

Hệ thống tu luyện

 • Cảm ứng: Cảm ứng linh khí.
 • Linh động: Hấp thụ linh khí.
 • Linh luân: Linh khí trong thân thể ngưng tụ thành vòng.
 • Thần phách: Ranh giới tu luyện, nhận được năng lực luyện hóa thú phách.
 • Tam thiên: Dung thiên, Hóa thiên, Thông thiên.

Chí tôn pháp thân

Chí tôn pháp thân là biểu tượng của sức mạnh tối cao, chỉ có chí tôn mới có thể ngưng luyện ra. Chí tôn pháp thân có khả năng hủy thiên diệt địa, làm chủ thiên địa. Đối với mọi người, chí tôn pháp thân là nỗi kính ngưỡng và sợ hãi.

Linh thú, Thần thú

Trong thế giới “Đại Chúa Tể”, có vạn loại linh thú và thần thú. Chúng được chia thành nhiều cấp độ, từ linh động đến thần thú. Siêu cấp Thần thú là những sinh vật hùng mạnh vô song. Một số thần thú có khả năng hoàn thiện thành Thần thú và thậm chí siêu cấp Thần thú.

Hệ thống vũ khí

 • Linh khí: Chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm Linh khí và chuẩn Thần khí.
 • Thần khí: Chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm và chuẩn Thánh vật.
 • Thánh vật: Chia thành đê giai, trung giai, cao giai và chuẩn tuyệt thế thánh vật.
 • Tuyệt thế thánh vật: Phương thức hiếm thấy và cực kỳ mạnh mẽ.

Thế lực

Có nhiều thế lực mạnh mẽ tồn tại trong “Đại Chúa Tể”, bao gồm Vô Tận Hỏa Vực, Kiếm Vực, Võ Cảnh, Vạn Mộ Địa và nhiều thế lực khác. Mỗi thế lực đều có những đặc điểm và sức mạnh riêng. Mục Phủ, là một trong những thế lực hàng đầu trong đại thiên thế giới, trở thành đỉnh cấp thế lực sau khi Mục Trần đăng đỉnh chúa tể.

<Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN>